Stugans långrabatts utveckling

Flyttade till denna trädgård sensommaren 2011.

2011

2012